Vítejte na našem webu

CZ

Vítáme Vás na stránkách projektu Zdravě žít bez hranic II - Překonáváme jazykové hranice, který navazuje na úspěšný projekt Občanského sdružení Nová Ves, ZŠ Na Stínadlech v Teplicích a Europaschule am Fließ v německém Schildowě. Projektový týden se tentokrát uskuteční na německé straně ve městě Schildow a to od 18. do 22.5.2015. Děti si díky společným aktivitám ve škole, při sportu a různých hrách prohloubí své znalosti a vědomosti o zdravém životním stylu všedního dne a zdravém stravování.

Dalším cílem projektu je přirozená komunikace mezi českými a německými dětmi, které by se vzájemně měly seznámit s řečí sousedů. Cizí jazyk by pro děti neměl být abstraktní a vzdálenou veličinou, ale naopak praktickým prostředkem pro komunikaci se stejně starými kamarády. K dosažení tohoto cíle by mělo také pomoci ubytování v hostitelských rodinách. Přirozeným způsobem by se měly rozvíjet jazykové kompetence dětí: schopnost porozumění, praktické využití dosavadních znalostí a dovedností, povědomí o jiných jazycích než je jejich mateřština.

Doprovodné aktivity by měly také sloužit k představení všedního života, tradic a kultury dané země. Všichni tak poznají i zažijí mnoho nového a mají možnost pozorovat, co je za hranicemi rozdílné a co shodné.

Projekt Zdravě žít bez hranic II - Překonáváme jazykové hranice je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem za podpory MŠMT.

D

Wir heissen Sie herzlich Willkommen auf unserer Webseite des Projektes Gesundes Leben ohne Grenzen II - Wir überbrücken sprachliche Grenzen, das an das erfolgreiche Projekt des Bürgervereins Nová Ves, der Grundschule ZŠ Na Stínadlech in Teplice und der Europaschule am Fließ in Schildow in Deutschland anschließt. Die Projektwoche werden wir jetzt in Deutschland in Schildow realisieren und zwar im Termin von dem 18. bis zu dem 22.5.2015. Die SchülerInnen werden durch gemeinsame Aktivitäten  bei Schule, Sport, Spiel das Thema “Gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise im Alltag“ die tägliche Aktivitäten gemeinsam mit den SchülerInnen aus Tschechien erlernen und erleben. Wichtig dabei ist die Zusammenarbeit, das Zusammenerleben, die gemeinsamen Aktivitäten in der Zeit des Austauschtreffens.

Die Zusammenarbeit ist auch an die Bekanntmachung mit der Sprache der Nachbarn gerichtet. Die Fremdsprache sollte für die Kinder ein praktisches Mittel zur Kommunikation mit den Altersgenossen sein. Dazu sollte auch Unterkunft in Gastfamilien beitragen. Mit begleitenden Projektaktivitäten sollten sich die Sprachkomtenzen der Kinder auf natürliche Weise entwickeln.

Begleitende Aktivitäten sollten auch den Alltag, Traditionen und Kultur zeigen. Alle erkennen und erleben viel Neues und können auch beobachten, was hinter der Grenze gleich oder verschieden ist.

Das Projekt ist in der Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem mit der Unterstützung von  Ministerium für Bildung.


 

 

 
 

 


Novinky

Donnerstag/Čtvrtek

21.05.2015 19:52
CZ Poslední společný den jsme po snídani odstartovali orientačním během po cca. 5 km trase v...

—————

Mittwoch/Středa

20.05.2015 17:55
CZ Dnes jsme vyrazili do Berlína. Po mnoha přestupech a využití několika dopravních prostředků jsme...

—————

Dienstag/Úterý

19.05.2015 09:45
CZ Dnešní den jsme začali společně připravenou snídaní, po které následovalo dopoledne s jazykovou...

—————

Montag/Pondělí

19.05.2015 09:24
CZ Po bezproblémové cestě do Schildowa nás čekal v partnerské škole oběd, po kterém následovala hra...

—————

Webová prezentace byla spuštěna

27.04.2015 19:13
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.  

—————