Donnerstag/Čtvrtek

21.05.2015 19:52

CZ

Poslední společný den jsme po snídani odstartovali orientačním během po cca. 5 km trase v přírodě, kde děti plnily úkoly. Po obědě jsme si vyzkoušeli 2 pokusy - chemická reakce coly s bonbony mentos a fyzikální pokus s vodou. Následně jsme navázali na přednášku o poruchách příjmu potravy, která proběhla v září v Teplicích. Děti odpovídaly a diskutovaly o otázkách k tématu. Poté jsme přešli k tématu zdravého životního stylu, kdy ve smíšených skupinách všichni tvořili "plakáty" s tím, co si myslí, že ke zdravému životnímu stylu patří a nepatří. Dalším bodem bylo sestavení seznamu alternativních potravin a látek k potravinám a látkám nezdravým. Potom děti utvořily smíšené skupiny, ve kterých se pokoušely vytvořit co největší věž ze špaget a marshmallow.

Vzhledem k menší únavě jsme se šli odreagovat na hřiště - zahrát si fotbal, házet frisbee nebo jen odpočívat. Tím jsme se dostali k závěrečnému programu - "táboráku" a grilování, na které dorazili také rodiče z hostitelských rodin. Po společně stráveném večeru se všichni odebrali "domů", aby se připravili na následující den odjezdu.

D

Den letzten gemeinsamen Tag starteten wir nach dem Frühstück mit einem Orientierungslauf in der Natur, wo die Kinder Aufgaben erfüllten. Nach dem Mittagessen probierten wir 2 Experimente aus - chemische Reaktion mit Cola und Mentos und physikalisches Experiment mit dem Wasser. Nachfolgend schlossen wir an den Vortrag von Essstörungen (September 2014, in Teplice) an. Die Kinder antworteten und diskutierten über die Fragen zum Thema. Danach übergingen wir zum Thema gesunde Lebensweise - die Kinder bildeten in gemischten Gruppen "Plakate" mit Sachen, die, ihrer Meinung nach, zu diesem Thema gehören. Der nächste Punkt war die Zusammenstellung einer Liste mit alternativen Lebensmitteln und Stoffen zu ungesunden Lebensmitteln und Stoffen. Dann versuchten sie einen Turm aus Spaghetti und Marshmallow aufstellen, die so hoch wie möglich sein sollte.

Weil die Kinder ein bisschen müde waren, gingen wir auf den Sportplatz, um mit Frisbee oder Fußball zu spielen oder nur auszuruhen. Damit kamen wir zum Abschlussprogramm - Feuerlager und Grillen. Die Gasteltern nahmen daran auch teil. Nach dem gemeinsam verbrachten Abend begaben sich alle nach Hause, um sich auf den nächsten Abfahrtstag vorzubereiten.

—————

Zpět