Dienstag/Úterý

19.05.2015 09:45

CZ

Dnešní den jsme začali společně připravenou snídaní, po které následovalo dopoledne s jazykovou animací se zaměřením na teambuilding a zdravý životní styl. Odpoledne jsme si zahráli 2 nové míčové hry a pokračovali v práci s hrnčířskou hlínou. V 16 hodin se děti rozešly/odjely na kole do hostitelských rodin, které pro ně měly připravený individuální program.

D

Den heutigen Tag begannen wir mit dem gemeinsam zubereiteten Frühstück, nachdem die Sprachanimation (Tambuilding und gesunde Lebensweise) erfolgte. Am Nachmittag spielten wir 2 neue Ballspiele und fuhren in der Arbeit mit dem Ton fort. Um 16 Uhr gingen die Kinder in die Gastfamilien, die für sie ein individuelles Program hatten.

—————

Zpět